PZP pre nákladné autá: Ako sa orientovať v poistnom svete kamiónov

Helen Martinez 27 apr , 2023 0 comments PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistkou, ktorú musí mať každý vodič motorového vozidla, vrátane nákladných automobilov, kamiónov a iných ťažkých vozidiel. PZP pre nákladné autá pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. V tomto článku sa zameriame na špecifiká PZP pre nákladné vozidlá a dôležité aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere tejto poistky.

Prečo je PZP pre nákladné vozidlá iné?

PZP pre nákladné vozidlá je z hľadiska krytia a prémii odlišné od PZP pre osobné automobily. Dôvodom je väčšia hmotnosť, veľkosť a nosnosť nákladných automobilov, ktoré zvyšujú riziko škôd spôsobených tretím stranám. Preto je dôležité hľadať špeciálne poistné produkty navrhnuté pre kamióny a nákladné vozidlá.

Ako získať najvýhodnejšie PZP pre nákladný automobil?

Pri hľadaní PZP pre nákladný automobil je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu možnú cenu a podmienky. Využite online kalkulačky a porovnávače, ktoré vám umožnia zadanie špecifikácií vášho vozidla a získanie cenových ponúk od viacerých poisťovní. Nezabudnite brať do úvahy aj hodnotu prídavných služieb, ako napríklad asistenčné služby, ktoré môžu byť užitočné pri nehodách alebo poruchách.

Ako ovplyvňujú technické parametre nákladných vozidiel PZP?

Technické parametre nákladného vozidla, ako sú hmotnosť, výkon motora a účel použitia vozidla, ovplyvňujú výpočet PZP. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia hmotnosť a výkon motora, tým vyššia bude aj cena PZP. Rovnako dôležitý je aj účel použitia vozidla – napríklad preprava nebezpečného tovaru môže zvýšiť cenu PZP.

Ako ovplyvňuje vek a skúsenosti vodiča PZP pre nákladné vozidlá?

Vek a skúsenosti vodiča sú ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP pre nákladné vozidlá. Mladší a menej skúsení vodiči predstavujú pre poisťovne vyššie riziko, a preto môže byť ich PZP drahšie. Ak máte dostatočné skúsenosti s vedením nákladných vozidiel a dobrú jazdnú históriu, môžete očakávať nižšie náklady na poistenie.

Dôležitosť dodržiavania poistných podmienok

Pri výbere PZP pre nákladný automobil je dôležité dbať na dodržiavanie poistných podmienok stanovených poisťovňou. Nesprávne informácie alebo neplnenie podmienok môžu viesť k zrušeniu poistenia alebo odmietnutiu náhrady škôd. Preto je dôležité byť úprimný pri vyplňovaní žiadosti o poistenie a dodržiavať všetky pravidlá a požiadavky poisťovne.

Zvážte doplnkové poistenie

Okrem povinného PZP by ste mali zvážiť aj dobrovoľné doplnkové poistenie pre váš nákladný automobil. Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle v prípade nehody, krádeže alebo iných udalostí. Takisto môžete zvažiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú nákladom alebo poistenie proti prerušeniu prevádzky, ktoré vám poskytne finančnú ochranu v prípade, že vaše vozidlo nebude môcť byť použité na podnikanie.

PZP pre nákladné vozidlá je dôležitým aspektom prevádzky kamiónov a nákladných automobilov. Pri výbere tejto poistky je dôležité zohľadniť špecifiká nákladných vozidiel a vybrať správne poistenie na základe vašich potrieb. Pamätajte, že je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a podmienky pre váš nákladný automobil.

Overenie PZP: Prečo je dôležité a ako na to?

Helen Martinez 27 apr , 2023 0 comments PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistkou, ktorú musí mať každý držiteľ motorového vozidla. Je zodpovednosťou každého vodiča zabezpečiť, aby jeho vozidlo malo platné PZP. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je dôležité overiť si PZP, a ako to môžete urobiť rýchlo a jednoducho.

Dôvody overenia PZP

 1. Legálnosť jazdy: PZP je povinné pre každého vlastníka vozidla, a jeho nedodržanie môže viesť k pokutám a iným sankciám. Overením si PZP môžete byť istí, že jazdíte legálne a nemusíte sa obávať problémov s políciou.
 2. Ochrana pred nákladmi na škodu: PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. Ak nemáte platné PZP, môžete sa ocitnúť v situácii, že budete musieť uhradiť náklady na škody spôsobené iným vozidlom z vlastného vrecka.
 3. Overenie údajov o poistení: Overením si PZP sa uistíte, že všetky údaje o vašom poistení sú správne a aktuálne. Tým zabezpečíte, že v prípade nehody alebo iného poistného udalosti nebudú žiadne komplikácie pri vybavovaní poistných nárokov.

Ako overiť PZP?

Overenie PZP je jednoduchý proces, ktorý môžete urobiť online cez špeciálne portály. Väčšina poisťovní poskytuje možnosť overenia PZP priamo na svojich webových stránkach, ale existujú aj nezávislé webové stránky, ktoré vám umožnia overiť si PZP z viacerých poisťovní naraz.

Pri overení PZP budete potrebovať nasledujúce údaje:

 1. Evidenčné číslo vozidla (SPZ)
 2. Dátum narodenia alebo IČO vlastníka vozidla
 3. Poistnú sumu a obdobie platnosti poistenia

Po zadaní potrebných údajov vám overovací systém zobrazí informácie o platnosti vášho PZP, ako aj o poisťovni, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, ktorý chce byť istý, že jeho vozidlo spĺňa zákonné požiadavky a chráni ho pred finančnými nákladmi v prípade škôd. Pravidelné overovanie PZP vám pomôže udržiavať aktuálnu a správnu zmluvu, zabezpečiť legálnosť jazdy a minimalizovať riziko komplikácií pri vybavovaní poistných nárokov.

Nezabudnite, že v prípade zmeny vozidla, adresy alebo iných dôležitých údajov je potrebné aktualizovať informácie vo vašom PZP. Preto je vhodné pravidelne overovať si PZP a sledovať platnosť poistnej zmluvy. Overenie PZP je jednoduchý a rýchly proces, ktorý vám pomôže zabezpečiť, že jazdíte s pokojom a bez obáv o možné sankcie alebo finančné náklady spojené s poistnými udalosťami.

V dnešnej dobe technológií a internetu je overenie PZP jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Nezanedbávajte túto dôležitú súčasť vlastníctva motorového vozidla a pravidelne overujte platnosť svojho PZP, aby ste boli vždy pripravení na všetky situácie na cestách.

PZP na motocykel: Ako sa chrániť na dvoch kolesách

Helen Martinez 27 apr , 2023 0 comments PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre motocyklistov, ako vybrať tú správnu poistku a ako získať najlepšie ceny.

Dôležitosť PZP pre motocyklistov

Motocyklisti sú na cestách vystavení väčšiemu riziku ako vodiči automobilov, čo znamená, že PZP je pre nich ešte dôležitejšie. PZP zabezpečuje finančnú ochranu pre motocyklistov v prípade, že spôsobia škodu na zdraví alebo majetku iných osôb. Týmto spôsobom sa predchádza nepríjemným právnym a finančným dôsledkom, ktoré by mohli nastať v dôsledku nehody.

Ako vybrať správne PZP pre motocykel

Pri výbere zákonného poistenia pre váš motocykel je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Okrem základného PZP, ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám, môžete zvážiť aj prídavné poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašom motocykli alebo skútri v prípade nehody.

Pri výbere poistky je potrebné zohľadniť aj nasledujúce faktory:

 1. Typ motocykla: Cena PZP závisí aj od typu motocykla. Napríklad PZP pre športové motocykle môže byť drahšie ako pre bežné motorky alebo skútre.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné, pretože predstavujú väčšie riziko. Ale to platí aj pre starších vodičov.
 3. Miesto bydliska: V niektorých oblastiach môžu byť ceny PZP vyššie ako v iných, napríklad v mestách s vyššou hustotou dopravy alebo v oblastiach s vyšším rizikom krádeže.

Ako získať najlepšie ceny PZP pre motocykel

Získanie najlepšej ceny PZP pre váš motocykel zahŕňa porovnanie ponúk rôznych poisťovní. Na internete nájdete viacero nástrojov, ako sú PZP kalkulačky, ktoré vám umožnia zadarmo a pohodlne porovnať ceny a ponuky rôznych poisťovacích spoločností. Pri výbere najvhodnejšieho PZP pre váš motocykel je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah krytia a spokojnosť s poskytovanými službami.

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP pre váš motocykel môžete tiež zohľadniť nasledujúce tipy:

 1. Využite zľavy: Niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre vodičov s dlhodobým beznehodovým priebehom alebo pre tých, ktorí absolvovali špeciálne bezpečnostné kurzy.
 2. Zvážte zvýšenie spoluúčasti: Vyššia spoluúčasť môže znížiť výšku vášho poistného, ale zároveň znamená, že v prípade škody budete musieť zaplatiť vyššiu časť opravy z vlastného vrecka.
 3. Bezpečnostné opatrenia: Investujte do kvalitného zámku alebo imobilizéra, čo môže pomôcť znížiť riziko krádeže a zároveň získať zľavu na poistnom.

Pripomíname, že najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšiu kvalitu. Dôležité je brať do úvahy aj ostatné faktory, ako je kvalita služieb, rýchlosť vybavenia škôd a spokojnosť s poisťovňou. Nezabudnite pravidelne sledovať trh a porovnávať ponuky, aby ste si udržali najlepší možný pomer ceny a kvality PZP pre váš motocykel.

PZP na prívesný vozík: dôležité informácie a tipy

Helen Martinez 27 apr , 2023 0 comments PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla alebo prívesného vozíka. Toto poistenie zabezpečuje finančnú ochranu v prípade, že svojím vozidlom spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví iných osôb. V tomto článku sa pozrieme na špecifiká PZP pre prívesné vozíky a na to, na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere poistky.

Druhy prívesných vozíkov a ich kategórie

Prívesné vozíky sa delia do niekoľkých kategórií podľa ich celkovej hmotnosti a účelu použitia. Základným rozdelením je na nebrzdené a brzdené prívesné vozíky. Nebrzdené prívesy sú ľahšie a menej náročné na PZP, zatiaľ čo brzdené prívesy sú ťažšie a môžu mať vyššie poistné náklady. Okrem toho sa prívesy môžu deliť aj na jednoosové a dvojosové, čo môže tiež ovplyvniť cenu PZP.

Výber správnej poistnej krytiny

Pri výbere zákonnej poistky pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť jeho hmotnosť a účel použitia. Prvým krokom je zistiť, do ktorej kategórie váš príves patrí a aký je limit zodpovednosti, ktorý musíte mať. Limit zodpovednosti je maximálna suma, ktorú poistka pokryje v prípade spôsobenej škody.

Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je vek vozidla, počet najazdených kilometrov, typ a značka prívesu, ale aj od poistnej spoločnosti, u ktorej PZP uzatvárate. Preto je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a krytie pre váš prívesný vozík.

Overenie PZP pre prívesný vozík

Je dôležité si overiť, či má váš príves platné PZP. V prípade, že by ste mali nehodu a vaše poistenie nie je platné, môžete čeliť vysokým nákladom na odškodnenie škôd spôsobených iným účastníkom dopravy. Overenie PZP je jednoduché a môžete ho vykonať online prostredníctvom oficiálnych stránok poisťovní alebo cez štátnu správu, kde je registrovaný váš prívesný vozík.

Zvýšená pozornosť pri prenájme prívesu

Ak si plánujete prenajať prívesný vozík, uistite sa, že má platné PZP. Niektorí prenajímatelia prívesov zahrnú PZP do ceny prenájmu, zatiaľ čo iní môžu požadovať, aby ste si sami zaistili PZP. Preto je dôležité dôkladne preštudovať zmluvu o prenájme a overiť si, či je PZP zahrnuté alebo nie.

Zmena poistky alebo poisťovne

Ak plánujete zmeniť svoju PZP poistku alebo poisťovňu, je dôležité najskôr zrušiť súčasnú zmluvu a až potom uzavrieť novú. V opačnom prípade by ste mohli mať dve platné poistky a zbytočne platiť za obidve. Pri zmene poisťovne je tiež dobré zvážiť, či máte všetky potrebné informácie o svojom prívesnom vozíku, ako sú technické údaje, vek a najazdené kilometre.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou zodpovedného vlastníctva a používania prívesu. Preto je potrebné si uvedomiť, že PZP je povinné a dávať si pozor na jeho platnosť. Pri výbere PZP poistky je dobré porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu pre váš prívesný vozík. Nezabudnite tiež sledovať, či máte platné PZP, a pravidelne ho overovať. Týmto spôsobom budete chránení pred nepríjemnými prekvapeniami v prípade nehody alebo iných udalostí.

Havarijné poistenie: ochrana pred neočakávanými situáciami

Helen Martinez 27 apr , 2023 0 comments PZP

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje pokrytie nad rámec povinného zmluvného poistenia (PZP alebo aj zákonná poistka). Zatiaľ čo PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie chráni vlastníka vozidla pred finančnými nákladmi spojenými s rôznymi nehodami, krádežou či poškodením vozidla. V tomto článku sa bližšie pozrieme na výhody havarijného poistenia a na to, prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Druhy havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa zvyčajne delí na dve hlavné kategórie: čiastočné a úplné havarijné poistenie.

 1. Čiastočné havarijné poistenie: Táto forma poistenia pokrýva škody na vozidle spôsobené krádežou, požiarom, živelnými udalosťami (búrka, povodeň, sneh, atď.), stretnutím so zverou a sklenenými plochami vozidla. Čiastočné havarijné poistenie je menej nákladné, ale ponúka menšiu ochranu ako úplné havarijné poistenie.
 2. Úplné havarijné poistenie: Okrem pokrytia čiastočného havarijného poistenia zahŕňa úplné havarijné poistenie aj škody spôsobené kolíziou, vandalizmom a inými neznámymi príčinami. Táto forma poistenia poskytuje najširšiu ochranu a je vhodná pre vodičov, ktorí chcú mať pokoj v duši pri jazde.

Ako zvoliť správne havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, úplné havarijné poistenie vám poskytne lepšiu ochranu. Pre staršie alebo menej hodnotné vozidlá môže byť čiastočné havarijné poistenie dostatočné.
 2. Finančná situácia: Ak si nemôžete dovoliť veľké výdavky na opravy alebo náhradu vozidla, mali by ste zvážiť uzavretie havarijného poistenia.
 3. Miesto bydliska a jazdné podmienky: Ak žijete v oblasti s vysokým rizikom krádeže, povodní alebo iných živelných udalostí, čiastočné havarijné poistenie vám môže poskytnúť dôležitú ochranu. Úplné havarijné poistenie môže byť zase vhodnejšie pre vodičov, ktorí často jazdia v premávke alebo na nebezpečných úsekoch.
 4. Osobné preferencie: Nakoniec je to otázka osobnej voľby, či sa rozhodnete pre čiastočné alebo úplné havarijné poistenie. Zvážte svoje potreby a priority a vyberte si poistenie, ktoré vám poskytne pokoj v duši a ochráni váš majetok.

Ako získať najlepšiu ponuku

Ak chcete získať najlepšiu ponuku na havarijné poistenie, je dôležité porovnať rôzne poistné spoločnosti a ich produkty. Mnohé spoločnosti ponúkajú online kalkulačky, ktoré vám umožnia získať rýchly prehľad o cene poistenia. Porovnávajte nielen ceny, ale aj rozsah krytia a podmienky poistenia.

Nezabudnite tiež zohľadniť zľavy, ktoré môžete získať, napríklad za bezpečné jazdenie, dlhodobú spoluprácu s poistnou spoločnosťou alebo v prípade, že máte viacero poistení u jednej spoločnosti.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom pre ochranu vášho vozidla a financií pred neočakávanými situáciami. Pri výbere toho správneho poistenia zohľadnite hodnotu svojho vozidla, finančnú situáciu, miesto bydliska a osobné preferencie. Nezabudnite porovnať rôzne ponuky a zohľadniť zľavy, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku na havarijné poistenie.

Zákonná poistka

Helen Martinez 21 máj , 2020 0 comments PZP

Viete o tom, že pojem zákonná poistka je to isté ako povinné zmluvné poistenie (známe ako PZP).  V súčasnosti máte k dispozícií mnoho poisťovacích spoločností. Každá chce svojmu zákazníkovi poskytnúť len tie najlepšie služby, ceny a možnosti. Častokrát to však ostáva len pri sľuboch. Preto si dobre preverte každú spoločnosť a hlavne hodnotenie zákazníkov (resp. tých, ktorí boli účastníkmi poistnej udalosti) na rýchlosť a efektivitu jednania danej poisťovacej spoločnosti.  Povedzme si, čo si pri výbere zákonnej poistky všímať.

Čo je dôležité pri zákonnej poistke

Auto_InsuranceProfil spoločnosti je veľmi dôležitým aspektom, na ktorý si treba dať pozor, aj keď ide o zákonnú poistku. Pri výbere poisťovne dbajte na to, či

 • je daná spoločnosť legálna a teda aj registrovaná;
 • druhy poistiek, ktoré ponúkajú;
 • podmienky poistenia,
 • prípadne zoznam klientov, ktorí využívajú služby vybranej poisťovne.

To všetko a ešte viac spadá pod pojem „profil spoločnosti“. Ak budete podrobne kontrolovať všetky tieto kritéria, a samozrejme aj samotnú poisťovňu, pomôže vám to pri výbere. Rovnako aj rýchlo zistíte, či je skúmaná poisťovňa seriózna alebo nie. Aby ste sa nestali obeťou podvodu, pozorne si všetko naštudujte.

Ako sme už vyššie prízvukovali, je na vás, aby ste si vybrali, o aký typ pokrytia máte záujem. A teda aby vaša zákonná poistka na auto spĺňala všetky vaše nároky.  Samozrejme si môžete vyhľadať aj nezávislých poradcov, ktorí vám povedia, čo je pre vás to pravé, resp. čo by ste ako šofér pri vašej poistke potrebovali.

Menší tip pre vás: ak šoférujete len zriedkavo, potom tomu prispôsobte aj balíček povinného zmluvného poistenia, čo by mohlo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvniť finálnu cenu vašej zákonnej poistky.

Jedno je isté. Ak chcete riadiť vozidlo, potom budete potrebovať zákonné poistenie. Keďže je nariadené zákonom štátu, každý šofér a vlastník motorového vozidla na to musí dbať a zriadiť si ho. augmentation-assurance-auto-2011Čím skôr si ho vybavíte, tým skôr sa zbavíte obmedzenia vo vašom „privilégiu“ jazdy. Zákonná poistka na auto nie je jediná, ktorá je povinná. Preto vieme, že ak dáme poistku ku poistke, pravidelne platená suma z nášho účtu nie je ani zďaleka zanedbateľná.

Ale našťastie v dnešnej dobe sa poisťovníctvo stalo veľmi konkurencieschopné a poisťovne sa stále viac a viac snažia na klientov zapôsobiť. A to aj tým, že permanentne znižujú ceny, a tým „odstránia z cesty“ svojich konkurentov. To všetko v snahe prilákať nových zákaznízkov resp. ukradnúť tých od konkurenčných poisťovacích spoločností. Sú ochotní ponúknuť čo najlepšie možné ceny, to znamená, že budú ochotní s vami obchodovať, aby si vás získali na ich stranu. Preto si niečo povedzme o porovnávaní.

Aj zákonná poistka je hodná porovnávania…

Rôzne spoločnosti môžu zákazníkom poskytovať rôzne cenové ponuky poistenia, poprípade rôzne akcie, ktoré vás nalákajú práve na tú ktorú poisťovňu. To všetko s cieľom získať čo najviac zákazníkov, čo je aj celkom pochopiteľné. Ale nenechajte sa ovplyvniť takýmito dych berúcimi akciami a skôr ako sa bezhlavo pustíte do vybavovania pre vás výhodnej poistky, poriadne si preštudujte podmienky.

Pretože väčšina takýchto ponúk skrýva obmedzenia, známe ako „tie miniatúrne písmenká na konci zmluvy„. Aby ste vystihli tú najlepšiu ponuku, môžete porovnávať rôzne autopoistenia, prípadne si pomocou kalkulačky vypočítať koľko by vás to stálo s nejakou konkrétnou poisťovňou. Potom si už len stačí do užšieho výberu vybrať tie, alebo tú, ktorá vám je najviac cenovo dostupná. Ak to chcete urobiť, ceny a jednotlivé ponuky poisťovní si môžete porovnať aj online.

Zákonná poistka u „dôveryhodných šoférov“

Poisťovne si sú vedomé skutočnosti, že existujú dve skupiny šoférov. Tí dôveryhodní, ktorí jazdia bezpečne a ich poistná história je bez akéhokoľvek zadrheľa, teda nemali žiadnu autonehodu alebo nie sú aktérmi iných s vozidlom súvisiacich poistných udalostí, predstavujú pre nich, ako poisťovňu, menšie riziko, a teda je aj veľká šanca na zníženie poistného.

Ako inak ušetriť?

1, Ďalším spôsobom, ako získať zľavu u poisťovne je poistenie viac ako jedného Coût Automobilevozidla. Čím viac vozidiel naraz môžete poistiť, tým menej by ste museli ochudobňovať váš bankový účet.

2, Vytvorte si vaše povinné zmluvné poistenie v takej spoločnosti, v ktorej už máte nejaký druh poistenia (napr. zdravotné, na dom…). Ak sa poistenia spoja, výsledná suma by vám mohla prísť viac ako prijateľná.

Na záver už len niekoľko motivujúcich slov. Chápeme, že z množstva ponúk, ktoré sú vám momentálne na slovenskom trhu k dispozícií, je ťažké si vybrať tú jednu, a zároveň tú pravú, ktorá by spĺňala všetky vaše očakávania. Samotné porovnávanie môže byť pre vás únavné, ale po triezvom uvážení môžete nakoniec dostať tú najlepšiu zákonnú poistku pre vás. Ak ste si už aj nejakú vybrali a svoj výber ste oľutovali, lebo ste našli niečo lepšie, stále máte možnosť podať výpoveď PZP od zmluvy.

Výpoveď PZP má rôzne príčiny

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

Zrušenie PZP je nutné k uzatvoreniu lacnejšieho poisteniaUzavreli ste na svoje vozidlo povinné zmluvné poistenie? Myslíte si, že sa ho nie je možné zriecť, lebo ste už podpísali zmluvu? Nebojte sa, v súčasnosti je možné všetko. Tak, ako si môžete presunúť pôžičku od jedného sprostredkovateľa k druhému, môžete si presunúť aj PZP. Samozrejme, nájdenie výhodnejšieho poskytovateľa zákonnej poistky nemusí byť jediný dôvod na zrušenie PZP. Viac dôvodov si uvedieme nižšie. Veľmi užitočným by však pre vás mohlo byť, že všetky dôležité informácie o výpovedi PZP nájdete na webstránke, na ktorej nájdete okrem iného aj vzor výpovede PZP resp. žiadosť o zrušenie z rôznych príčin.

Dôvody výpovede PZP

Ako sme povedali, dôvodov na výpoveď je niekoľko. Nemusí ísť len o to, že ste našli výhodnejšieho poisťovateľa. Inými, oprávnenými dôvodmi na zrušenie poistenia sú:

 1. výpoveď z dôvodu ukončenia doby poistenia

Tento druh výpovede sa podáva preto, pretože nastal deň, kedy sa vaša zmluva o PZP s danou spoločnosťou končí. Ak ste s danými poisťovateľom spokojný, nemusíte nasilu podávať výpoveď PZP ako je uvedená na Uzavripzp, zmluvu si môžete aj predĺžiť.

 1. odhlásenie z dôvodu zániku vozidla

Odhlásenie je možné aj v prípade, že sa vám niečo stalo s vozidlom. Hlavne to platí pre prípady zošrotovania. Do žiadosti o zrušenie nezabudnite pripojiť doklad o tom, že dané vozidlo bolo skutočne zlikvidované.

 1. zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ďalším dôvodom na zrušenie môže byť, že ste vaše vozidlo buď niekomu darovali alebo jednoducho predali. V súčasnosti sú v kurze hlavne predaje áut, a preto je tento dôvod bez akýchkoľvek komplikácii. K žiadosti o zrušenie pripojte kópiu technického preukazu, prípadne kúpnu/darovaciu zmluvu.

 1. odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Odhlásiť vašu aktuálnu PZP môžete resp. urobíte veľmi dobre aj vtedy, ak z rôznych príčin bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. Do prílohy žiadosti o odhlásenie poistenia auta pripojte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 1. výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla

Ak vám bolo vozidlo odcudzené, žiadosť o výpoveď je stopercentne relevantná. Do žiadosti však pripojte doklad o krádeži vozidla (z policajnej stanice).

 1. zrušenie z iných príčin

Žiadosť o zrušenie môžete podať aj z „prostých príčin“. Napríklad ste si našli lepšieho, výhodnejšieho poskytovateľa.

Všetky dôvody, ktoré sme vyššie zmienili, sú na výpoveď PZP relevantné a žiaden poskytovateľ by vám s tým nemal robiť problémy. Nezabudnite však, že napríklad zrušenie z dôvodu lepšieho povinného zmluvného poistenia musíte uskutočniť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby ukončenia vašej súčasnej zákonnej poistky. Doručenie žiadosti o zrušenie PZP v neskoršej dobe, hoci aj o jeden deň neskôr, už nebude brané v úvahu. Vzor výpovede PZP na každý a jeden dôvod zrušenia PZP nájdete v linku vyššie.

Poslanie výpovede do poisťovne zruší Vašu terajšiu zmluvuKam odoslať žiadosť o zrušenie PZP?

Vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete zrušiť odoslaním písomnej žiadosti do pobočky vášho poisťovateľa alebo ho osobne odnesiete do jeho pobočky. Ako sme už spomenuli, vzor výpovede PZP môžete nájsť na vyššie uvedenej stránke, ku ktorej sa môžete dostať priamo po kliknutí na označený link (takisto vyššie).

V písomnej žiadosti nezabudnite uviesť tieto údaje, ktoré sú na správne a rýchle spracovanie žiadosti veľmi dôležité: Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

 • údaje o osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti;
 • údaje o vozidle, ktoré je predmetom zrušenia (továrenská značka, evidenčné číslo);
 • nezabudnite uviesť predmet: Žiadosť o zrušenie PZP resp. Výpoveď PZP. Rovno môžete uviesť aj číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť;
 • v prípade, že ste žiadateľom vy, nakoniec sa nezabudnite túto žiadosť o zrušenie PZP podpísať.

Pri nasledujúcich dôvodoch nezabudnite do žiadosti o zrušenie PZP napísať aj číslo bankového účtu, na ktoré vám bude odoslaná istá suma z poistného, ktoré ste zaplatili, ale z dôvodu predčasného ukončenia už toto poistenie nemôže byť a nebude čerpané: odhlásenie z dôvodu zániku vozidla, zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla, odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie, z dôvodu odcudzenia vozidla a zrušenie z iných príčin.

Ak písomné žiadosti nepatria k vašej silnej stránke, aj napriek vzoru poskytnutého spomenutou stránkou, zrušenie PZP prebehne veľmi ľahko aj priamo v pobočke vášho poisťovateľa, ktorý to zariadi rýchlo. V prípade, že nestíhate otváracie hodiny pobočky, bez problémov môžete na tento úkon niekoho splnomocniť a táto osoba to potom vybaví za vás. Samozrejme, splnomocnenie na zrušenie zákonnej poistky musí byť notársky overené.

Kalkulačka povinného zmluvného poistenia

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

Pomou kalkulačky spravíte výpočet ceny povinného zmluvného poisteniaChcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, ale predtým by ste chceli vedieť, aké ponuky sú vám k dispozícii? Presne na tento účel bola vyvinutá kalkulačka na výpočet zákonnej poistky na auto. Nie je kalkulačka, ako kalkulačka. Prečo? Pretože, ak si urobíte výpočet na stránke konkrétneho poskytovateľa, získate výpočet ceny len od tohto jedného poskytovateľa. Ale, ak si otvoríte kalkulačku online, nedostanete cez Uzavripzp len jeden výpočet ceny PZP, ale hneď viacero výpočtov  od rôznych poisťovní. To vám pomôže sa rozhodnúť, koho skutočne chcete. Vybrať si môžete podľa rôznych kritérií. Podľa najvýhodnejšej ceny podľa rozsahu žiadaného balíčka, podľa poskytovateľa, prípadne podľa odoziev zákazníkov na poskytovateľa.

Citeľne ušetrí váš čas už len tým, že nebudete musieť navštevovať kamenné pobočky a nechať sa nachytať jej pracovníkmi, prípadne sa nechať prehovoriť na produkt, o ktorý vôbec nemáte záujem, prípade na produkt, ktorý nezodpovedá tomu, koľko ste ochotný dať resp. koľko reálne môžete dať za povinné zmluvné poistenie.

Výpočet povinného zmluvného poistenia

Ako iste viete, neuzatvára sa len na osobný automobil, ale na každé motorové vozidlo. A to aj napríklad na motocykel ( čo sa v súčasnosti zanedbáva a z čoho vznikajú vysoké a časté pokuty). Poistiť je potrebné aj taký prívesný vozík, hoci to môže prísť pritiahnuté za uši. Zákony sú ale zákony a tie treba rešpektovať. Zákonné poistky poskytuje viacero poskytovateľov resp. spoločností, ktorých ceny sa, viac či menej, líšia. Ale presne na to je tu už vyššie spomenutá PZP kalkulačka. Povedzme si, čo obsahuje výpočet na jednotlivé časté dopravné prostriedky, ako aj na prívesný vozík. Takisto sa zmienime o približných cenách na jednotlivé typy povinného zmluvného poistenia.

Na auto

Vypočítať poistenie na auto si môžete veľmi jednoducho, a to pomocou nástroja kalkulačka. Výpočet ceny poistky na auto ovplyvňujú údaje, ktoré zadáte do tejto kalkulačky. O aké údaje ide?

Cena môže byť výrazne rozdielnaCeny

Výpočet povinného zmluvného poistenia môže ovplyvniť mesto resp. okres, kde sa v súčasnosti vozidlo nachádza. Je logické, že ceny budú o niečo navýšené, ak pochádzate z miesta, kde je veľká premávka, než napríklad z dedín/obcí, kde sú nehodové udalosti zriedkavé. Takisto môže ceny ovplyvniť účel využitia vozidla (či ide o požičiavanie vozidla, bežné použitie alebo o historické vozidlo). Ďalším údajom je:

 • počet kilometrov, ktoré približne najazdíte za rok
 • ako aj dátum výroby,
 • značka vozidla,
 • model vozidla,
 • objem motora,
 • výkon motora,
 • prevádzková hmotnosť,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • ale aj palivo.

Môžu byť ovplyvnené aj samotnou osobou žiadateľa. Napríklad, či už zavinil nejakú škodovú udalosť, koľko rokov dovtedy bol bez škody. Údaje, ktoré treba do kalkulačka zadať, ale neovplyvňujú výslednú cenu sú:

 • štatút žiadateľa (právnická, fyzická osoba),
 • dátum narodenia,
 • číslo vodičského preukazu,
 • ako aj doba, kedy ste tento preukaz získali.

Ceny jednotlivých vozidiel môžu byť pozitívne ovplyvnené, ak máte dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, ak v súčasnosti platíte aj iné poistenie. Vo formulári si môžete vybrať, v akom intervale chcete vašu zákonnú poistku splácať. Na výber máte štvrťročne, polročne alebo ročne.

Všeobecne môžete natrafiť na také poistenia, ktoré vám ponúknu výborné poistky za niekoľko desiatok eur, no určite sa stretnete aj s takými ponukami, ktoré budú presahovať aj niekoľko stoviek eur.

Na motocykel a na prívesný vozík

Ak potrebujete výpočet povinného zmluvného poistenia na motocykel, prípadne výpočet na prívesný vozík, postup je úplne rovnaký ako pri výpočte ceny zákonnej poistky na auto. Čo môže byť rozdielne sú ceny, ktoré sú ovplyvnené rovnakými faktormi ako pri osobných automobiloch.

Čo je nutné spraviť po výpočte ceny?Výpočet povinného zmluvného poistenia je hotový, čo teraz?

Ak ste vyplnili všetky potrebné údaje a odoslali ste ich kliknutím na „Porovnať ceny“. Po niekoľkých sekundách vám vybehne hneď niekoľko ponúk s cenovým ohodnotením a iným osobitým popisom. Na ich základe sa môžete rozhodnúť, s ktorou spoločnosťou uzatvoríte povinné zmluvné poistenie na prostriedok, ktorý potrebujete. Po odoslaní žiadosti o konkrétnu zákonnú poistku môžete v najbližších minútach čakať potvrdzujúci mail zo strany poskytovateľa poistky. V ňom bude uvedené koľko máte zaplatiť, ako môžete zaplatiť, kam peniaze poslať, návrh zmluvy, biela karta, podmienky poistky…

Biela karta je dočasná náhrada zelenej karty, ktorú dostanete poštou po zaplatení požadovanej sumy. Platná je 30 dní a teda do tejto doby musíte sumu zaplatiť. V opačnom prípade poistenie zaniká.

Nezabudnite, že samotný výpočet PZP nie je záväzný, dokonca ani výber konkrétneho poskytovateľa poistky nie je záväzný, hoci ste z ich strany obdržali potvrdzujúci mail, aj so zmluvou. Zmluva nadobúda platnosť v deň zaplatenia dohodnutej sumy do vopred stanoveného termínu. V prípade nezaplatenia poistky po uplynutí tejto doby, návrh zmluvy zaniká a vy budete figurovať ako nepoistená osoba. Ak ste sa však medzičasom poistili v inej spoločnosti, samozrejme, že sumu druhej spoločnosti, ktorej ste vypovedali, neplaťte. Hoci nejde o výpoveď v pravom slova zmysle, keďže vypovedať sa dá spoločnosti, s ktorou ste uzavreli zmluvu, a to zaplatením potrebnej sumy. Starostlivo rešpektujte všetky dôležité dátumy, aby ste sa neocitli v situácii, kedy vám príslušníci Policajného zboru udelia pokutu za neuzavreté povinné zmluvné poistenie.

Kalkulačka povinného zmluvného poistenia je veľmi užitočný nástroj, o ktorom sme sa vám snažili povedať všetko. Ak však máte záujem aj o iné informácie, kliknite si tu.

PZP online ako povinnosť každého jazdcu!

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

PZP je povinné pre každého

Kde nájsť najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP online?

Táto otázka je bez hlbších debát. Po konzultovaní viacerých stránok sme prišli na to, že jednoznačne najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP na auto, ako aj na každý iný zákonom stanovený dopravný prostriedok, vám poskytne online možnosť. Ako sme na to prišli? Na základe porovnania.

Porovnanie PZP

Porovnanie jednotlivých poisťovní môžete nájsť aj na vyššie zmienenej stránke, čo vám zabezpečí ušetrenie času. Nemusíte hľadať po jednom, kto vám čo ponúka. Každé porovnanie a ešte k tomu to najlacnejšie od viacerých poisťovní, nájdete na stránke vyššie. Žiadne klamstvá, žiadne skryté poplatky, všetko na rovinu a všetko na jednej stránke.

PZP online

Je to, čo hľadáte, v prípade, že hľadáte najrýchlejšie požiadanie o poistenie. PZP online nemá žiadne nevýhody, pretože uzatvoriť povinné zmluvné poistenie na auto, poistenie od Uzavripzp na motocykel alebo poistenie na prívesný vozík môžete priamo cez internet a priamo z vášho domova. Ušetrí váš čas, pretože nemusíte chodiť do kamennej pobočky. Všetko vybavíte aj vo vašom domácom úbore a bez konzultácie s pracovníkmi. Všetko je jasne vysvetlené tak, aby ste nemuseli mať viac otázok. Ak by ste predsa len mali otázku, na ktorú ste na stránke nenašli, bez problémov môžete kontaktovať priamym formulárom na danej stránke administrátora, ktorý vám ochotne a rýchlo odpovie na všetky vaše otázky ohľadom  poistenia.

Ak chcete ušetriť, skúste PZP online

Šetrí dokonca aj vaše peniaze! Ak nebývate priamo v meste, ušetríte niekoľko eur za cestu autom, prípadne za cestu iným dopravným prostriedkom.

PZP poistenie, je povinnosť každej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla. To znamená, že osoba, ktorá figuruje na liste vlastníctva daného prepravného prostriedku musí toto poistenie uzatvoriť, či má alebo nemá voči tejto povinnosti výhrady. Rovnako ju musí uzatvoriť, hoci vlastník motorového vozidla nemusí byť priamo reálnym užívateľom daného vozidla.

Ľudia väčšinou žijú v predstave, že poistenie sa týka len poistenia auta. To je však omyl, pretože zákonná poistka nezahŕňa len poistenie auta, ale zahŕňa celkovo zákonné poistenie motorových vozidiel akéhokoľvek charakteru, ktoré sú súčasťou cestnej premávky, a teda ovplyvňujú jej chod. To v praxi znamená, že PZP je aplikovateľná na auto, motocykel, ako aj poistenie prívesného vozíka. Keďže v každom prípade ide o povinné poistenie, nesnažte sa jazdiť načierno, pretože v prípade kontroly ľubovoľnou hliadkou, by ste mohli dostať vysokú pokutu, ktorá by niekoľkonásobne prekročila sumu, ktorú by ste platili za uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie auta

Zákonná poistka na auto je typ poistenia, na ktorý sa väčšinou nezabúda a ktorého si je každý vedomý. Poistiť automobil je povinnosťou každého držiteľa tohto motorového vozidla, hoci ho nemusí pravidelne využívať. Dôvodov môže byť hneď viacero. Buď sa s automobilom veľa nemanipuluje alebo automobil využíva osoba, ktorá nie je držiteľom vozidla. Zmienené dôvody však nie sú akceptovateľné na neuzatvorenie zákonnej poistky. Po zastavení hliadky Policajného zboru je tým pádom povinný predložiť doklad o uzatvorení PZP poistenia každý, kto je vodičom daného vozidla, hoci nemusí ísť o vlastníka. Týmto dokladom môže byť zmluva od sprostredkovateľa zákonnej poistky s dokladom o zaplatení. No to, čo musíte mať vo vozidle vždy pri sebe, a to bez výnimky, je zelená karta.

Poistenie motorky je taktiež zo zákona nutnéPoistenie motocykla

Viete o tom, že povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje aj na motocykle? Ak ste náhodou nevedeli, tak teraz to už viete. Hlavne v minulých desaťročiach sa stávalo, že užívatelia motocyklov si jazdili bez poistenia, čo je pochopiteľné, keďže sa na to nekládol až taký dôraz ako v súčasnosti. Rovnako aj vozidiel, a nielen motocyklov, bolo oveľa menej. Avšak aj dnes by sme našli mnoho „čiernych“ jazdcov, ktorí môžu byť, aj keď len z nevedomosti, odľahčení o niekoľko desiatok, prípadne stoviek eur, a to preto, že nerešpektujú zákon, čo je najvyššia obrana každého pracovníka Policajného zboru po zastavení akéhokoľvek dopravného prostriedku.

Poistenie prívesného vozíka

Povinné zmluvné poistenia auta je každému jasné. Poistenie motocykla neberú všetci až tak vážne, no „čierni jazdci“ sú aj tak na zostupe. Pravdou je, že zákonná poistka sa zo začiatku týkala len motorových vozidiel. Tak čo má znamenať také poistenie prívesného vozíka? Väčšine používateľom príde absurdnejšie než hocičo iné. Poistenie prívesného vozíka môžete zo začiatku považovať za zbytočné, avšak opak je pravdou. Jednak preto, že zákon stanovuje, že poistenie prívesného vozíka je povinnosťou všetkých užívateľov prívesného vozíka a jednak preto, že prívesný vozík sa po vstupe do cestnej premávky stane súčasťou premávky, hoci nejde o motorové vozidlo, ale v tej chvíli sa stáva súčasťou motorového vozidla, keďže prívesný vozík obsahuje elektronické súčasti, ktoré sú aktívne len po pripojení na automobil a ktoré môžu byť zodpovedné za bezpečnosť cestnej premávky.

Vyššie sme vám uviedli typy poistenia, na ktoré nemáte, hlavne pre vaše dobro, zabudnúť. Preto nezanedbávajte žiadne poistenie, aj keď vám možno príde zbytočné, pretože vás to môže vyjsť veľmi draho. V niektorých prípadoch ešte drahšie, než by to bolo po zaplatení niekoľkoročnej zákonnej poistky. PZP poistenie môžete konzultovať aj na tejto webstránke.

Lacné poistenie automobilov pre vás

Helen Martinez 21 okt , 2014 0 comments PZP

Čo môžete urobiť, aby ste získali čo najlacnejšie poistenie auta? Nespoliehajte sa len na najlacnejšiu ponuku jednej spoločnosti, u ktorej sa oboznamujete o vašich možnostiach. Je oveľa viac spoločností s rôznymi a možno aj cenovo výhodnejšími ponukami pre vás. Pri vyberaní poistenia existuje veľa faktorov, ktoré je potrebné brať do úvahy. Sami si dobre zvážte, čo potrebujete a na čo sa opýtať danej poisťovne. Mnoho chýb resp. nedorozumení nastáva vo fáze „najlacnejsiepzponline 8skladania“ vhodného poistenia, kde sa podcení mnoho faktorov, ktoré môžu mať v konečnom dôsledku negatívny dopad na vaše možnosti v prípade vzniku nehody.

Vyhľadať lacné poistenie automobilov nie je až také jednoduché ako sa zdá, ak naozaj chcete také, ktoré vám v prípade nehody bude osožné. Pri hľadaní cenovo dostupnej PZP online je dôležité sa ubezpečiť, že ponuku, ktorá vám daná poisťovacia spoločnosť dáva, nie je len uputávacia sadzba, ktorá sa čoskoro navýši. Okrem toho, u niektorých poisťovní budete musieť počítať so skrytými poplatkami. Dobrým príkladom tohto je aj to, že ak sa vaše platby rozhodnete realizovať každý mesiac, na rozdiel od platenie ročného, polročného alebo štvrťročného, mnoho spoločností si bude účtovať poplatok za každý jeden mesiac, čo znamená, že vaše celkové náklady na „lacné“ poistenie sa mesiac čo mesiac budú od predpokladaných výdavkov vzďaľovať. A to je fakt, ktorého si mnohí nie sú vedomí a ktorý je potrebné brať do úvahy pri hľadaní vhodného povinného zmluvného poistenia. Viac o lacnom poistení automobilov tu.

Obvyklé mylné predstavy o zákonnej poistke

Jedna z najväčších mylných predstáv, ktorú ľudia pri uzatvorení autopoistenia majú je, že si myslia, že im je automaticky dopriate komplexné pokrytie, a rovnako, že majú takú možnosť, ako je prenájom náhradného auta v prípade autonehody. Lacné poistenie automobilov väčšinou tieto možnosti neobsahuje. Preto, pri kúpe vhodného poistenia je dôležité starostlivo preskúmať, čo spadá do daného poistenia a čo už nie, prípadne zhodnotiť, čo naozaj od svojho lacného poistenia očakávate.

Nakupovanie v okolí

Pri hľadaní cenovo dostupného poistenie auta je dôležité si urobiť prieskum trhu. Ako sme už spomenuli, nepoliehajte sa na to, že prvá poisťovňa, ktorú nájdete je tá najlepšia a cenovo najvýhodnejšia. Ak ste si už našli viacero spoločností, v nasledujúcom kroku začnete s porovnávaním cenových ponúk, ktoré by vo svojom poisťovacom balíčku obsahovali to, čo skutočne pre svoje auto potrebujete. Na internete je aj mnoho nástrojov a stránok, ktoré vám umožnia rýchlo porovnať seriózne poisťovacie spoločnosti ponúkajúce lacné poistenie automobilov. My vám ponúkame odkaz na stránku, kde si pomocou kalkulačky môžete vypočítať predpokladanú výšku nákladov, a zároveň porovnať ceny jednotlivých poisťovní.

Ako získať zľavu?

Existuje mnoho spôsobov ako môžete získať zľavy pre vaše poistenie. Jedným z najlepších spôsobov, ako prísť k zľave, je kombinácia druhov poistenia. Ak ste napríklad v súčasnosti poistili dom, potom pomocou tej istej spoločnosti, ak to umožňuje, utvorte zákonnú poistku aj na automobil. To vám môže zabezpečiť finančne veľmi výhodnú ponuku 3d small people - car keys

Ďalším skvelým spôsobom, ako dospieť k zľave na vaše poistenie PZP je inštalácia zariadenia proti krádeži. Nielenže je to dobrá investícia pre ochranu vášho vozidla, ale tým, že sa auto snažíte ochrániť aj svojpomocne, získate možnosť na lacnejšie poistenie, ktoré možno bude zahŕňať aj viac poistných udalostí – samozrejme, ak ich budete potrebovať.

Viac info v tejto diplomovej práci.