Výpoveď PZP má rôzne príčiny

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

Zrušenie PZP je nutné k uzatvoreniu lacnejšieho poisteniaUzavreli ste na svoje vozidlo povinné zmluvné poistenie? Myslíte si, že sa ho nie je možné zriecť, lebo ste už podpísali zmluvu? Nebojte sa, v súčasnosti je možné všetko. Tak, ako si môžete presunúť pôžičku od jedného sprostredkovateľa k druhému, môžete si presunúť aj PZP. Samozrejme, nájdenie výhodnejšieho poskytovateľa zákonnej poistky nemusí byť jediný dôvod na zrušenie PZP. Viac dôvodov si uvedieme nižšie. Veľmi užitočným by však pre vás mohlo byť, že všetky dôležité informácie o výpovedi PZP nájdete na webstránke, na ktorej nájdete okrem iného aj vzor výpovede PZP resp. žiadosť o zrušenie z rôznych príčin.

Dôvody výpovede PZP

Ako sme povedali, dôvodov na výpoveď je niekoľko. Nemusí ísť len o to, že ste našli výhodnejšieho poisťovateľa. Inými, oprávnenými dôvodmi na zrušenie poistenia sú:

  1. výpoveď z dôvodu ukončenia doby poistenia

Tento druh výpovede sa podáva preto, pretože nastal deň, kedy sa vaša zmluva o PZP s danou spoločnosťou končí. Ak ste s danými poisťovateľom spokojný, nemusíte nasilu podávať výpoveď PZP ako je uvedená na Uzavripzp, zmluvu si môžete aj predĺžiť.

  1. odhlásenie z dôvodu zániku vozidla

Odhlásenie je možné aj v prípade, že sa vám niečo stalo s vozidlom. Hlavne to platí pre prípady zošrotovania. Do žiadosti o zrušenie nezabudnite pripojiť doklad o tom, že dané vozidlo bolo skutočne zlikvidované.

  1. zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ďalším dôvodom na zrušenie môže byť, že ste vaše vozidlo buď niekomu darovali alebo jednoducho predali. V súčasnosti sú v kurze hlavne predaje áut, a preto je tento dôvod bez akýchkoľvek komplikácii. K žiadosti o zrušenie pripojte kópiu technického preukazu, prípadne kúpnu/darovaciu zmluvu.

  1. odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Odhlásiť vašu aktuálnu PZP môžete resp. urobíte veľmi dobre aj vtedy, ak z rôznych príčin bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. Do prílohy žiadosti o odhlásenie poistenia auta pripojte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  1. výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla

Ak vám bolo vozidlo odcudzené, žiadosť o výpoveď je stopercentne relevantná. Do žiadosti však pripojte doklad o krádeži vozidla (z policajnej stanice).

  1. zrušenie z iných príčin

Žiadosť o zrušenie môžete podať aj z „prostých príčin“. Napríklad ste si našli lepšieho, výhodnejšieho poskytovateľa.

Všetky dôvody, ktoré sme vyššie zmienili, sú na výpoveď PZP relevantné a žiaden poskytovateľ by vám s tým nemal robiť problémy. Nezabudnite však, že napríklad zrušenie z dôvodu lepšieho povinného zmluvného poistenia musíte uskutočniť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby ukončenia vašej súčasnej zákonnej poistky. Doručenie žiadosti o zrušenie PZP v neskoršej dobe, hoci aj o jeden deň neskôr, už nebude brané v úvahu. Vzor výpovede PZP na každý a jeden dôvod zrušenia PZP nájdete v linku vyššie.

Poslanie výpovede do poisťovne zruší Vašu terajšiu zmluvuKam odoslať žiadosť o zrušenie PZP?

Vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete zrušiť odoslaním písomnej žiadosti do pobočky vášho poisťovateľa alebo ho osobne odnesiete do jeho pobočky. Ako sme už spomenuli, vzor výpovede PZP môžete nájsť na vyššie uvedenej stránke, ku ktorej sa môžete dostať priamo po kliknutí na označený link (takisto vyššie).

V písomnej žiadosti nezabudnite uviesť tieto údaje, ktoré sú na správne a rýchle spracovanie žiadosti veľmi dôležité: Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

  • údaje o osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti;
  • údaje o vozidle, ktoré je predmetom zrušenia (továrenská značka, evidenčné číslo);
  • nezabudnite uviesť predmet: Žiadosť o zrušenie PZP resp. Výpoveď PZP. Rovno môžete uviesť aj číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť;
  • v prípade, že ste žiadateľom vy, nakoniec sa nezabudnite túto žiadosť o zrušenie PZP podpísať.

Pri nasledujúcich dôvodoch nezabudnite do žiadosti o zrušenie PZP napísať aj číslo bankového účtu, na ktoré vám bude odoslaná istá suma z poistného, ktoré ste zaplatili, ale z dôvodu predčasného ukončenia už toto poistenie nemôže byť a nebude čerpané: odhlásenie z dôvodu zániku vozidla, zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla, odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie, z dôvodu odcudzenia vozidla a zrušenie z iných príčin.

Ak písomné žiadosti nepatria k vašej silnej stránke, aj napriek vzoru poskytnutého spomenutou stránkou, zrušenie PZP prebehne veľmi ľahko aj priamo v pobočke vášho poisťovateľa, ktorý to zariadi rýchlo. V prípade, že nestíhate otváracie hodiny pobočky, bez problémov môžete na tento úkon niekoho splnomocniť a táto osoba to potom vybaví za vás. Samozrejme, splnomocnenie na zrušenie zákonnej poistky musí byť notársky overené.

Written By Helen Martinez

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *